0
لیست مطالب
1_bAUFoOPQ3gcv7y4Kdz82tw

چرا فلاتر از دارت استفاده میکند (قسمت یک )

بسیاری از زبانشناسان اعتقاد دارند که زبان طبیعی فرد بر نحوه تفکر آن‌ها تاثیر می‌گذارد. آیا این مفهوم در مورد زبان‌های کامپیوتر صدق می‌کند؟ برنامه نویسانی که که در انواع مختلفی از زبان‌های برنامه‌نویسی کار می‌کنند، اغلب  راه‌حل‌های کاملا متفاوتی برای حل ...